7. Willem Bom. 6. Mr. Andries Beyersz. 8. Dirck Boot. 4) DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 349 in de plaats van 26 October 1583. burger van 1) Hij sterft 6 Mei 1612. De Riemer 1739. ae dl. p. 183. 2) Jan Jansz. Bom, notaris te Delft. Commissie 26 Maart 1577. 3) Deze verkoopt het huis „De Vergulde Aernt” den óen Nov. 1609 aan Pouwels Willemsz. van Thoornvliet (zoon van voor noemden Willem van Toornvliet, zie pag. 348) waard in „den Toelast” te Leiden. Tr. fol. 286. Dirk Boot, procureur van het Hof van Holland, koopt 14 Januari 1610 een huis en erf in de Houtstraat. Tr. fol. 14. Hij heeft twee broers en ééne zuster: Tr. 1593. f. 90 vs. Matthijs Benninck, die zijn vader in 1574 als secre taris van den Haag opvolgt gehuwd met Alijt van Cuyl Jansd1'. Tr. 1580 fol. 72. Balthasar Benninck, gehuwd met Aertgen Jansdr. weduwe van den hopman Cornelis Keerom. Tr. 1595 fol. 170 vs. Maria Benninck, gehuwd met Antonis Kievit. priester van Amsterdam, wonende alhier. 5 Februari 1537. Mr. Claes Cuyp. Delft, wonende alhier. Zoon van Jan Bom 2). Hij koopt in 1587 het huis genaamd „De vergulde Aernt” aan de nz. van de Spuistraat. Tr. fol. 101. Zijn weduwe was in 1594 hertrouwd met Willem van Heemskerck Allertsz. 8) Tr. fol. 31 vs. Juli 1598. Verkrijgt zijn admissie op recommandatie van de Hoofdingelanden van de Sype.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 367