14. heer Floris van Coolhem. 352 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 1565 tevens procureur van ’t Hof. Tr. 1568, schoonzoon Jan Vos, daarna aan de w.z. van het Noordeinde, en ten slotte in de Wagenstraat over de St.-Anthonisbrug. 13. Pieter van der Capellen (of de Capella) zoon van den voorgaande. 10 November 1563, „gecreëerd bij Nicolaas van Assendelft, duer nomi natie ende recommandatie van den Deken ende Capitularen van Sinte Marien Pallayse up ’t Hoff alhier.” Hij was fol. 86 vs. Hij woont eerst in het huis van zijn vader in de Hooge Nieuwstraat en daarna in de Wagenstraat in de woning die zijn vader eveneens had bewoond. Tr. 1591 fol. 90. 27 Juni 1567, gecreëerd bij Willem Bertelmeeusz, geboren te ’s-Gravenhage, zoon van Mr. Andries van Coolhem, organist van de St. Jacobskerk en Clementia Anthonisdr. Tr. 1578 fol. 77 vs. Hij was „priester ende notaris van den provisoer en deken van de Jurisdictie van Delfland.” Kapelaan van het St. Barbaragilde 2) Tr. fol. 24 vs. „Claingeris Hij verkoopt dit huis in 1562 aan Mr. Willem de Cocq. Tr. fol. 93. 2) Betaaid „hr. Florys van Coelhem van dat hij den Bisschop van Utrecht in ’t wijen van’t hoechoutaer als Capelaen gedient heeft,’’ 10 sch. 22 Juni 1567. M. G. Wildeman. Aanteekeningen nit de rentmeestersrekeningen der St. Jacobskerk p. 128. van ’t gemeen coffer van de charteren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 370