DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 353 de St. Jacobskerk. ende brieven van de Memorie in den Haag”. Tr. 1571, fol. 105 vs. Rentmeester en vicarius Tr. 1569 fol. 47. Coolhem 2) eerst schout van Naaldwijk Betaaid „hr. Floris voor ’t scrijven van vier registers voor de kercke om vuer te stellen den daechlixen ontfanck ende utgeven, 4 pond. 30 November 1559”, als voren p. 152. 2) Clara Huygendr, wed6. Claes Jansz. van Coolhem, trans porteert aan Andries ’t Hofland haar zwager Tr. 1600 fol. 28. 3) Transportboek van Naaldwijk R. A. 1560 fol. 28. 23 'Merk van den notaris Floris van Coolhem. Hij heeft twee broers en vier zusters Heynrick van Coolhem. Jan van en Honsholredijk, gehuwd met Neelken Adriaensdr. wed. Jan Adriaenszn. 3), wonende in het huis genaamd „de Zwan”vertrekt daarna naar Amsterdam en treedt van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 371