^7 16. Mr. Thomas Corneliszn. 17. Mr. Joest Corvinck. 2). DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 355 den notaris Jodocus Corvinck. Merken van t) Fruin: Over de oudste couranten in Nederland. Verspreide geschriften, dl. III p. 350. s) Mr. Cornelis Corvinck was secretaris van Naaldwijk, Tr. 1569 fol. 105, In 1542 woonde in den Haag juffrouw Cathrijne Corvinck Heyndriksdr. Tr. fol. 175. Een van zijn dochters volgde hem hierin op. Zij bezorgde o. a. nouvelles aan de regeering van Dordrecht. J) 2 December 1544, geboren te Poortvliet. 24 October 1525, „priester, pater ende confessoer van den Convente van St. Marie in „Galileen” op ’t Spui.” Tr. 1540 fol. 61 vs. en 65.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 373