18. Jan van Coulster 19. Frans Criep. 2) 356 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 8 Juli 1574. geboren te ’s-Gravenhage. zoon van Joost van Coulster en Neeltgen Cammaker. Tr. 1582 fol. 39. 9 September 1592. zoon van Adriaan Willemsz. Criep, procureur van ’t Hof. 3) Gehuwd met Geertruydt Boodt, dochter van Mr. Gerard Boodt Aertsz. en Geertruyd van Couwenhoven Fransdr. 4) Hij was eerst Substituut-Griffier van het Hof van Utrecht en daarna van het Hof van Holland. Ontving 8 November 1622 commissie als Griffier. Bij Com missie van 7 November 1587 was hij tevens toe gelaten als procureur voor het Hof. In 1594 koopt hij een huis aan de zuidzijde van de Vlamingstraat, dat door hem reeds in huur werd bewoond. Tr. fol. 71. 5) 1) Jan Joostensz. van Coulster, wonende te Rotterdam, verkoopt in 1608 de helft van een stuk weiland, gelegen buiten het Westeinde. Tr. fol. 226 vs. 2) Agatha Pietersdr. wed6 Willem Criep Pietersz. (waar schijnlijk de grootmoeder van Frans) woonde in 1564 in het Achterom. Tr. fol. 49. Een andere zoon van Adriaan Criep dus een broer van Frans werd in 1591 „conchierge van het logyse van Zijn Excellentie op ’t Hof.” Charter St. Elisabeth convent. De familie Criep was vrij talrijk in den Haag, o. a. Mr. Willem Criep, pensionaris van Delft, woonde in 1565 in de Spuistraat. Tr. fol. 38 vs. 4) Batavia Illustrata, dl. II. p. 878. 6) 12 April 1639 koopen zijn kinderen en erfgenamen een aangrenzend perceel. Tr. fol. 394 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 374