20. heer Jan van Cuyl. 21. heer Claes Jacobsz. Cuyp. 3) 22. Guillaume Dalles. 23. Johan Reynbout Danckaertsz. 4) DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 357 en Barbara Lance- Zijn dochter Anna was gehuwd met Joost van de Pol, procureur voor’t Hof. (Beiden waren in 1632 reeds overleden. Tr. fol. 115.) Frans Criep overlijdt in 1638. Zijn vrouw was overleden in 1629. 27 Februari 1553. afkomstig uit Gorinchem. Tr. 1562 fol. gvs. pastoor, kanunnik en notaris van het Hof. Hij woont met zijn dienstbode Anna Willemsdr. van Vianen aan de westzijde van de Jan Hendrikstraat. 2) 24 November 1534. kapelaan van het Hof. 19 November 1593. 11 September 1593. geboren te Brussel. B) zoon van Danckaert Reijnbouts loots wonende te Mechelen. 6) 9 Batavia Illustrata, dl. II, p. 878. 2) Kohier iode penning, fol. 13 vs. R. A. Dit huis werd in 1569 door zijn executeur-testamentair verkocht. Tr. fol. 9 vs. 3) Zijn broer Frans Cuyp woonde in 1565 aan de o.z. van de Korte Hoogstraat. Tr. fol. 40 vs. 4) Hij heeft twee broers; de oudste, Pieter Reynbout Danckaerts, die in 1593 reeds overleden was, had twee kinderenAnna Rijnbouts gehuwd met Mr. Pieter Blondel en Mr. Gratiaen Reijnbouts; de jongste Sebastiaen Reijnbout Danckaerts was toen nog in leven. 5) 4e boek van de Appointementen fol. 203. vs. c) Als voren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 375