24. Danckaert Reinboutsz. 25. Cornelis Jansz. van Delft. 27. Mr. Maerten Deym. 359 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. ii September 1593. zoon van den voorgaande. 8 Februari 1594. 26. Mr. Willem Deym. 24 October 1525. zoon van Claes Deym. x) priester en pastoor van het Hof, kapelaan van de Heilige Kruiskapel. Tr. 1542 fol. 131VS. en 1561 fol. 124. November 1599. zoon van den deurwaarder Simon Deym en Trijntgen Claesdr. 2) trouwt ie 15 April 1600 in de groote kerk met Machtelt van der Burch, 3) dochter van Jacob Adriaensz. van der Burch, burgemeester van den Haag en van Maria van der Goes. heeft een zoon Simon Deijm. 2e 6 December 1637 met Margaretha Panser jonge dochter wonende alhier. 4) Waarschijnlijk schipper Claes Deym, geboren te Scheve- ningen „een arm schamele geselle” Rekening van den Baljuw van den Haag 1510, fol. 3. R. A. Register der Dingtalen van het Hof 1520. 2) Zij overlijdt in Maart 1579. Mededeeling van den heer M. G. Wildeman. 3) Zij heeft twee broers; Boudewijn van der Burch, schoen maker en Adriaan. Tr. 1594 fol. 78 en 96. 1597 fol. 155 vs. 4) Mededeeling van den heer F. Caland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 377