28. Jacob van Dorp l) 15251544. 29. heer Anthonis Egbertsz. 4) 360 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. de van het n.z. „Geadmitteert tottet exercitie van’t nootaerschap als daertoe gecreert bij wijlen Mr. Lambrecht Willemsz.” 2) De Riemer, dl. II fol. 24. 3) Hofboek 1561 fol. 225. 4) Anthonius filius Egberti, Clericus Trajectensis diocesis, publicus sacris apostolice et imperial! auctoritatibus ac notarius nec non per curiam Hollandie admissus. Charter Geestelijk kantoor te Heusden, 5 Juli 1539. 5) De Riemer, dl. II, fol. 569. 28 Februari 1557. zoon van Willem van Dorp. gehuwd met Claerken Koens (of Coens) Tr. 1564 fol. 27VS. Hij was in 1557 ~i~ 39 jaar oud. 2) Schepen en vroedschap van den Haag 1544—1585. Burgemeester1578—1580. Hij heeft in eigendom het huis genaamd het Goudèn Hoofd op den hoek van de Hoogstraat 8) en woont in het huis genaamd de Valck gelegen aan w.z. van deze straat. Tr. 1563 fol. 94VS. 24 October 1525. Priester, provisor en deken van Delfland. Hij komt reeds in 1516 als Keizerlijk en Apostolisch Notaris voor. 5) Sticht een beneficie op het O. L. V. altaar in de St. Jacobskerk. Tr. 1571 fol. 27VS. Eigenaar van een woning aan Achterom. Tr. 1541. fol. 103VS. Heeft o.a. twee zusters: Alijt gehuwd met Barent

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 378