32. heer Frans Gerbrantsz. 2Ó2 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Jan Jansz. Hemelaer. Tr. met met genaamd St. Joris aan de Gehuwd met Katrijne Sterk (of Starck) IJsbrantsdr. heeft twee dochters Maritgen, gehuwd 1563 fol. 114.VS. J Geertruyt, gehuwd Tr. 1594 fol. 158VS. Hij woont in het z.z. van Jan de Feuren transporteert 16 Februari 1563 ten behoeve van zijn schoonzoon Jan Hemelaer „in betaelinghe van’thuwe- lickgoet” een rentebrief van 37 Car. gulden. Tr. fol. 7 e. v. '-) Register der Appointementen, fol. 56 vs. 3) „den 27en en a8en July overluydt heer Jan Govaertsz. 7 poessen met Jhesus”. M. G. Wildeman: Aanteekeningen uit de Rentmeestersrekeningen der St. Jacobskerk p. 36. 4) Rapport over de Vicariegoederen in Holland, p. 179. huis de Hoogstraat. Overlijdt vóór 1571. 31. Vincent Fransz. 13 November 1546. Procureur postulant ’s Hofs van Holland. 12 Januari 1525 (1526). onder-pastoor van het Hof. 33. heer Jan Govertsz., priester. 31 December 1540. woont ih 1544 aan de n.z. van de Nobelstraat Tr. fol. 259VS. en in 1548 op dé.'Geest. 2) Sterft 26 Juli 1559. 3) Vermaakt zijn goederen armen. 4) 34. Jan van der Grave. 16 November 1535. Jacob van Couwenhoven. aan de Heilige Geest-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 380