39. Joseph van Meerhout Andriesz. 40. Aelbrecht van Neck. 41. Mr. Jan Pot. 365 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Manezee. 1) Mr. Pieter van Meerhout „rector der stede van Alcmaer” werd 30 Juni 1570 toegelaten als notaris aldaar. In den Haag woonde nog Henrick van Meerhout Henricksz. „cleermaker” Tr. 1582 fol. 127. 1591 fol. 16 vs. 1592 fol. 215 vs. 1593 fol. 26 en 1594 fol. 213 vs. 2) Protocol van den notaris A. Turck. fol. 64 R. A. 8) Tresoriersrekening van den Haag 1590/91. fol. 26. van het Hof en woonde aan de oz. van 10 December 1583. gehuwd met Adriaentgen Verschuyr dochter van Willem Verschuyr. 2) „Clerck in de Leencaemere van Hollant en in de grieffe van den Hove van Hollant.” Hij bewoont eerst twee voorkamers in het „Jacopi- nenklooster” in het Voorhout, die hij van Burgemeesters en Schepenen in huur had 3) en daarna in een „huysken” op het Buitenhof tegen den muur van het Valkhuis. (Zie pag. 338). 28 Juli 1592. afkomstig uit Amsterdam. 23 Augustus 1538 gehuwd met Bruch” Tr. 1542 fol. 171. woont aan de nz. van de Juffrouw Idastraat. Cornelia gehuwd met Andries de la Croix, Kapitein van de Mineurs. Gijsbrecht van Pieter Adriaan Margrieta Mayken Hij was deurwaarder de Nieuwstraat. Tr. 1592 fol. 25 vs. en 148.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 383