43. Jan Purtyck Evertsz. de oude. J 367 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. van den vorige. 1) „Trajectensis apostolica auctoritate nec non per amplissimum regie Majestatis senatum ditionum suarum Hollandie, Zeelandie et Phrisie admissus notarius publicus.” 2) Commissie 27 October. 3) Neeltjen van Hoogenhouck, wed. van J. Q. van der Hooch, verkoopt in 1597 de oude kapel in de Assendelftstraat met omliggende huizen. W. P. van Stockum, ’s-Gravenhage in den loop der tijden, dl. II, p. 18. 4) In 1584 werden de suppoosten van het Hof met de schutters van St. Joris vereenigd onder twee bijzondere vendels. De Suppoosten hadden tot kapitein Jonker Johan van aan de w.z. van zijn woning. 1571 Tr. fol. 129 vs. Hij is overleden vóór 1578. Tr. fol. 71. 14 October 1546. gehuwd met Soetgen van Couwenhoven. Secretaris van het Hof 15462) 1582 en substituut griffier. In 1566 weesmeester van den Haag. Hij woont aan de w.z. van het Noordeinde tusschen de herbergen „de Ouwenaer en de Kogge.” Tr. i565 fol- 7vs. Zie pag. 339. 44. Jan Purtyck, de jonge, zoon 27 September 1578. gehuwd met Anna van der Hooch, dochter van Jan Quirijn Aertsz. van der Hooch en Neeltgen van Hoogenhouck Joostdr. 3) Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren. Secretaris van het Hof 1582—1632. Hij ontving commissie den ioe" Januari als opvolger van zijn vader. Hij werd in 1584 aangesteld als vaandrig van een vendel suppoosten van het Hof. 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 385