45. Henri de Pijne. 46. Alexander van Quernes. 47. Jorys Rogiers. 2) 48. Maarten Rose (of Rosa). 368 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 27 September 1588. 29 Januari 1567. gecreëerd bij Mr. Willem Bertelmeusz. wonende alhier. 17 December 1539. 12 Februari 1588. geboren te Vlissingen. Procureur voor het Hof. Hij koopt in 1592 een huis op den z.w. hoek van de Papestraat belend ten o Mr. Hendrik Rosa, raad- ordinaris van het Hof. Tr. fol. 195VS. Duvenvoorde, heer van Warmont, admiraal enz., en tot luitenant mr. Dirck van Leeuwen, raad in den Hove. Over het andere vendel was kapitein Jonker Johan van Mathenes, heer van de Riviere, luitenant de rekenmeester Paulus van Loo, en vendrig notaris Johan Purtyck, secretaris van het Hof. Als hoofdmans fungeerden mr. Sebastiaan van Loosen, Jeronimus van Borre en Nicolaas Camerling, raden, benevens de rekenmeester Philips Doublet. Ordonnancie van het Hof, 3 Juli 1584. H. S. Slicher, Aanwinsten R. A. 1888, No. 21. In 1570 verkoopt Gerijt Cornelisz. van Zijl, waard in de herberg genaamd „Middelburch”, gelegen aan de Vischmarkt, het tweede huis vanaf de Venestraat, deze woning aan Cornelis Wielandt. In den verkoop was mede begrepen ,,’t huysken twelck nu ter tijt in huyre bewoont werdt bij eenen Alexander notaris”. Tr. fol. 49. 2) In 1589 woonde in den Haag Catryna Ie Moone (of Lemone) weduwe van Jacques Rogiers. Haar kinderen waren Antoni, Catryna en Margrieta, gehuwd met Jan Jeronimusz van Steenbergen. Tr. fol. 105.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 386