37° 52. Augustijn Turck. 53. Richard Waelen. 11 April 1584. 54. Boudewijn Willemsz. 2) DE HAAGSCHE NOTARISSEN. pelgrimstocht naar 1528 als Keizerlijk Notaris voor, in 1530 vermeld als koster van 1536 in diezelfde functie bij de 1) Pauwels Turck, secretaris van Middelharnis. 2) 4 Augustus 1558 geopent’t graft' voer ’t kindt van Boudewijn Willemsz. in ’t Voerhoudt.” 7 Augustus 1558 geopent ’t graff van dye huysvrou van Boudewijn Willemsz. Commissaris van de Reeckecamer.'’ M. G. Wildeman: Aanteekeningen uit de Rentmeesters- rekeningen der St. Jacobskerk p. 59. 3) De Riemer 1730 dl. I, p. 262 en 353. 4) Hotboek. 2 Maart 1600. Zijn eerste protocol, loopende over de jaren 1600 1605, berust op het Rijksarchief. (Zie pag. 343 e. v.) „Deur recommandatie van Burgemeesters ende Raad van Dordrecht.” wonende alhier. 5 October 1545. 55. Heer Jan Willemsz., priester. 11 December 1531. in de plaats van Marcelis van Alendorp. Hij komt reeds in Tevens vind ik hem de Hofkapel en in St. Jacobskerk. 3) Hij koopt in 1561 een huis aan de o.z. van het Spui. Tr. fol. 138VS. en woont aldaar. 4) In hetzelfde jaar koopt hij een huis aan de o.z. van de Volreslaan. Tr. fol. 48 en 156 en in 1562 een huis in het Voorhout. Tr. fol. 63. Hij onderneemt in 1565 een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 388