Jan Wolff. DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 373 Merk van den notaris Jan Wolff Jansz. 1) ie Memoriaal Mr. Bartelt Ernst fol. 132. 2) De Riemer, dl. II, 1739, p. 182. Tr. 1574, fol. 127. vs. luyden van den Secreten Raede der Keijz. Majesteyt tot Brussele geadmitteert geweest totten exercitie van ’t officie van openbaer notaris in ende over alle sijne Majesteits landen van herwaertsover. i) Zie Pag. 311) gehuwd met Alijdt, dochter van Henrick Hermanszn. en Katherijne Jacobsdr. kinderen: (Zie Tr. 1578 fol. 80 vs.) Anna Wolff gehuwd met Gerrit Corneliszn. (Hij was in 1578 weduwnaar). Tr. fol. 49 vs. Margriete Wolff gehuwd met Heynrick Symons. Substituut van den Secretaris o.a. van 1559— 1565.2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 391