9. P. Vrancken. 10. Christiaen de Wees. 11. Jan van Weert. 2) DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 377 het St. Nicolaasgasthuis. Tr. i 1550 een testament van Duvenvoorde” ten haren Koopt in 1594 twee huizen aan de w.z. van het Zuideinde (Wagenstraat.) Tr. fol. 199. Passeert den gden Mei Jonkvrouw „Aernt van huize in het Voorhout. x) Openbaar Notaris te ’s Gravenhage 1585. (Zie Bijlage K). gasthuismeester van 1589 fol. 128 vs. „Betaelt Jan van Weert (of Waert) notaris 4 12 sch. uuyt saecke van seeckere besoingnes bij hem tot behouff van burgemeesters gedaen ende geschreven. 3) 1) 5e Memoriaal Jan van Dam. fol. 99 a. 2) De familie van Weert (of van Waert was talrijk in den Haag. Mr. Dirck van Weert Heynrixsz procureur van het Hof gehuwd met Duycken Potter van der Loo woonde in de Spuistraat Tr. 1561 fol. 109. 1565 fol. 172. Hij overlijdt in 1565 of 66. Zijn zoon Mr. Heyndrick van Weert was gehuwd met Agatha van Noorden Tr. 1566 fol. 36 vs. 1594 fol. 201 vs. In 1561 woonde Aeltgen Barentsdr. Wed. van Jan Jansz. van Weert aan de nz. van het Zuideinde Tr. 1561. fol. 75 en 79 vs. 1596 fol. 164 vs. Belytgen van Weert Dircxdr. Wed. Jacob de Vryes Tr. 1598 fol. 60. Zekere Jan van Waert had in 1569 drie gehuwde dochters Tr. fol. 65. Verder vinden wij nog Andries Hubrechtsz. van Waert, diens zoon Jacob van Waert en diens kleinzoon Hubrecht Jacobsz. van Waert Tr. 1588 fol. 109, enz. 3) Rekening van den Tresorier 1591/92, fol. 140 vs. en 1595, fok 188.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 395