BIJLAGE C. Protonotani. Collegium Scriptorum Archivii Romane Curie. 1564. Comités Palatini en hr. Niclaes Adriaensz., priester, pastoor van Benschop, sacre aule lateranensis Palatii vicecomes. (Nicolaes Adriani) 1564, 1568 en 1571. Perro Adriani alias Danckers, protonotarius 1571. Adolphus Aschornako, canonicus ecclesie collegiati Sancti Servatii oppidi Trajectensis Leodiensis. 1578. Nicolaas van Assendelft, protonotarius. proost van Arn hem. 1559. Mr. Joost van Baersdorp, protonotarius te Brugge. 1564. Mr. Jacob Bammelroy, protonotarius 1566. Mr. Willem Bertelmeusz van Bercheyck, priester, wo nende te Delft 1558, 1563 en 1570. Maximiliaan van Berghen, prothonotarius 1569. Theodorus Boncamp. 1560. Johan van Bruhesen, kanunnik en protonotaris te Utrecht, geb. te Breda 3 Mei 1527; zoon van Frans van Bruhesen en Elisabeth van der Vorst; kanunnik van den Dom te Utrecht 4 April 1542, thesaurier van die kerk 7 Juli 1567; deken van den Dom 20 Mei 1573; wijkt 11 Mei 1577 naar Emmerik en vervolgens naar Keulen; kanunnik van den Dom te Keulen 5 Juli 1584. Door Philips II benoemd tot Bisschop te Groningen, alvorens gewijd te zijn aangesteld tot Aartsbisschop te Utrecht. Overleden te Keulen 9 September 1600, begraven in het koor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 400