383 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. van en 1) Aanhangsel op de Kerkelijke Oudheden land. 1774, p. 75. 2) Het kapittel van Zandenburg te Veere, gesticht door de Heeren van Borssele, bestond nit zeven kanunniken, vijf kape- lanen en vier koralen, die een deken aan het hoofd hadden. J. Ermerins: Eenige Zeeuwsche Oudheden 1786 dl. III, p. 195 en 198. van Neder- de kerk der Karthuizers aldaar. 1560 en 1569 Bartholomeus Brunincx, Sacri palatii ende aule latera- nensis vicecomes 1568. Rudolph Campingius, protonotarius apostolicus sancti sepulchri hierisolomitani et sancti Petri in urbe Romana 1558, 1562. Balerius Cauchius, (van Cuyck?) protonotarius utriusque Juris doctor Canonicus Trajectensis 1577. Johannes van Cloetingen, Clericus 1560. Dr. Johannes Drolshagen, protonotarius, kanunnik scholaster tot St. Marie te Utrecht. 1562, 1563. Heyndrick Eldermans, 1565. Anthonius van Eijnhouts, presbyter ac decanus Zanden burgensis 2) 1568. Jacob de Fredelicis 1570. Joris Frieze. 1562. Guillelmus Fumael vice-comes Palatinus. 1566, 1570, 1577 en t578- Johannes van Goch, vice-comes Palatinus. 1566. Johan Helman comes Palatinus 1569. Johannes Hugius, protonotarius Imperiaal 1582. Hieronimus (Janbinus?) Juris utriusque licentiatus ac sacra palatii apostolici nee non aule Cesarei comes Palatinus. Joost Maertensz, kanunnik van Sandenburg. 1564. Philippus die Major, protonotarius. 1562. Mr. Cornells van Mierop, domproost en aartsdiaken van Utrecht, zoon van Mr. Vincent Cornelisz. van Mierop, ie Rekenmeester van Holland en daarna

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 401