384 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. begraven in Haarlem. Aanhangsel op de Kerkelijke Oudheden van Nederland 1744, p 40, 41 en 126. -) Th. de Rouck: Den Nederlandtschen Herauld 1645, p. 207. Jurisprudentia Heroica, 1668, dl. I p. 14. 3) F. Allan, Geschiedenis en dl.-I p. 364 en 495. beschrijving van Thesaurier-generaal, en van Maria Ruysch; deken van de Hotkapel; extraordinaris raad van het Hof 14 Febr. 1533 (I534)i deken van Oud Munster te Utrecht. Overleden te Utrecht 31 Juli 1572 en de Domkerk aldaar 1558 en 1559. Heer Philips de Moer, priester en protonotarius f563. Hieronimus van Moesienbrouck. 1571. Mr. Gasper van der Perre, secretaris van de Coninklijke Majesteits Raede geordonneert in Brabant, wordt door Keizer Karel V bij diploma van 3 Juli 1556 geadeld; tevens werd hem het recht verleend notarissen te cre- ëeren. 2) 1569. Johannes Sartellus, priester 1564. Willem Snouckaert van Schauwenborch, ridder, heer van den Binkhorst; geb. te Gent Oct. 1518, overleden 20 Mei 1565, raad van het Hof, gehuwd met Jenne Pous, vrouw van den Binkhorst. 1559 en 1563. Frans Stanssert, priester 1562. Quirinus Talesius (Quirijn Dircxsz.) van Aken, proto notarius Imperiaal te Haarlem, burgemeester van Haar lem; onder verdenking staande van met den vijand geheuld te hebben, werd hij den 27 Mei 1573, tijdens het beleg door de Spanjaarden te Haarlem vermoord. s) Ï558, 1564- Adrianus Vesalius, comes Palatinus. 1558. Jeronimus Vincornius. 1559.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 402