385 25 1534 x), proost 1557- Adrianus van IJsendoorn, kanunnik te Utrecht. 1558, 1563- Jan van Wynckele, proost Mr. Lambrecht Willemsz. (van Varick) ontvangt zijn aanstelling als pastoor van de Oude kerk te Delft in van Namen, licentiaat in beide rechten. DE HAAGSCHE NOTARISSEN. van Arnhem. 1557. t) Oudheden en gestichten van Delft en Delfland 1720, p. 38. Een extract uit zijn testament dd. 25 April 1550, staat afge drukt in Nijhoff’s Bijdragen. N. R. dl. IX p. 314.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 403