DE HAAGSC1-IE NOTARISSEN. 390 1) Register van Criminele Sententien van het Hof van Holland. 1538-1562 fol. 377™. ruymen den Haech ende Haechanibocht binnen achte dagen ende dandere landen binnen achte daghen dairnae, zonder geduyrende den voorss. tijt dair weder inne te commen opte verbuerte van zijn lijff. Gedaen in den Haghe bij president Naerden, Sasbout, Boot, Weytsse, Nicolai, Jacobi, Laen, Lezaen, Mersche raidtsluyden van Hollant ende gepronuncheert den iiijen Martii anno 1561 stilo Curie Hollandie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 408