396 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Merk van den notaris Cornells van der Capellen met spreuk Memento creatoris tui. te wesen zijn uuyterste wille ende dat dezelve sal voortganck hebben ende effect sorteren al ist zoe dat alle solempniteyten van rechten daerinne nyet geonder- houden en zijn. Ende versochte die voorscreven testateur van mij notaris hier aff gemaect te hebben een instrument off meer in den bester formen. Gedaen in ’s-Gravenhaghe ten huyse van mij notaris ten tjde als boven, daer bij an ende over waeren die eersaemen persoonen Jan Arntszoon Croel van Hasselt ende Gijsbrecht Janszoon van der Thoelen als wettige getuygen daerover geroupen ende gebeden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 414