BIJLAGE H. Mr. Dirck van Aanteekeningcn uit de protocollen van Notaris Lenaert Ketting Jacobsz. zoon van Mr. Cornells Holland en Jacomyne Jacob Wittensz, burgemeester te i. I. 16011603. Phillips Hermansz, wapensteensnijderenDelianaMarcelis Pietersdr. van Helsum. 3 Januari 1601, fol. Maria Berckels Adriaensdr. huysvrouwe van van der Does, commis ter Camere van de Thesaurie ende Reeckeninge der Vereenigde Nederlanden, wonende in de Vlamingstraat alhier. 26 April 1601, fol. 11. Cornells Allertsz. Mouthaen, cunstvercooper en Catharina Dircxdr. wonende op de Gracht alhier. 13 Mei 1601, fol. 11 vs. Willem Cornelisz. de Bacquere, de Bacquere, raad in het Hof van de Witte, dochter van Zierikzee. 13 Juli 1601, fol. 16. Joncvr. Emmerentiana Hertzen, dochter van heer Jacob Hertzen, ridder. 19 September 1602, fol. 22. Maritgen Jansdr. wed. Christoffel van Mierop, won. in ’t Voorhout. 22 Augustus 1601, (codicil) fol. 24. Pieternelle Tiron en Hester Tiewijnckel, jonghe dochters, tsamen schoolhoudende ende woonende aen t Kerckhoff hier in den Haghe. 4 September 1601, fol. 26. M1'. Pauwels Barzon, pensionaris en gedeputeerde a. Testamenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 416