DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 399 Fredrica Meijnerts Semeijnsdr. 5 September Halmale, wo- Enkhuysen en 1601, fol. 28. Jhr. Aelbert Jan van Dorp, zoon van wijlen den overste Jhr. Willem van Dorp, edelman onder de compagnie van den ritmeester Jhr. Thomas van Stakenbrouck. 15 October 1601, fol. 38. Jhr. Henrick Sutton, lieutenant cornel van den heere ridder Oratio Veere en Jkvr. Adriana van Naeltwijck. 17 October 1601, fol. 40. Aechgen Anthoenis Buys, jonge dochter, wonende alhier ten huyse van den procureur Cornelis Molenyser. 20 No vember 1601, fol. 5ovs. Glaude de Glarges, secretaris van den Hoogen Raad en Hester van Uytwyck. 20 Februari 1602, fol. 61. Jan Jacobsz van der Burch, jegenwoordich wonende alhier. 8 Maart 1602, fol. 64. Guillame de Moor, chirurgijn van de guarde van Z. E. Maurits geboren Prince van Orangien, grave van Nassau, ende van den train te velde ten dienste van de heeren Staten der Vereenichde Nederlanden en Helena Snijders, wonende aan de w.z. van de St. Jacobsstraat. 16 Mei 1602, fol. 66vs. Anna Gerritsdr. wed. Johan Langley, commissaris van de Monsteringe. 11 April 1602, fol. 68. Jhr. Alexander Wischart, capiteijn over een compagnie ruijters curassiers ten dienste dezer lande. 3 Mei 1602, fol. 71 Marten Willemsz. van Arckel, soone van wijlen Willem Adriaensz. van Arckel en Neeltgen Maertensdr. jegen woordich schrijver van capitain Adriaen van Arckel en zijne compagnie. 10 Juni 1602, fol. 82. Jhr. Arnoult Schroots en Hillegont van nende tot Muyden. 18 Juni 1602, fol. 85. Henrick Ruytter, canonier ende geschutgieter ten dienste van de heeren Staten en Cornelia Urlings. 5 Juli 1602, fol. 88vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 417