DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 400 Augustus St. Elisa- Willem van der Duyn Joostz. en Alijt Ariaensdr. van Groenewege, wonendein ’t Westeinde. 3 Augustus 1602, fol. 98vs. Jhr. Alexander Wisschart, capiteyn over een compagnie ruyters curassiers ten dienste dezer lande. October 1602, fol. 113™. Jacob Schouten Niclaesz en Charlotte van Wijngaerden. 16 November 1602, fol. n6vs. Jacob Schouten Niclaesz. en Maritgen Valcken Henricxdr. wonende in de Paeu op de Plaats alhier. 1 1603, fol. 148. Jhr. Phillips de la Torre, codicil op een testament, voor hem en zijn huisvrouw Henrica van Culenburch, verleden ten overstaan van den notaris Pieter van Cap- pelle 30 October 1599. 2 Mei 1603, fol 134. Maritgen Cornelisdr. eertijts moeder van beth clooster alhier. 25 Juni 1603, fol. 140. Julius Caesar Harinck, solliciteur alhier. 19 Augustus 1603, fol. 152. Johanna Boudewijns, wed. Salomon van der Houve, baljuw van den Haag. 19 Augustus 1603, fol. 153. Mr. Pauwels Barzon, pensionaris ende gedeputeerde van Eynchuysen en Fredrica Meijnerts Semeijns, beyde van Eynchhuysen, ende heure residentie nu ter tijt houdende alhier. 15 September 1603, fol. 159. Adriana Hanneman, wede Joost Nobelaer. 30 October 1603, fol. 168. Jan Baerntsz. van Noorden, coopman van paerden en Pietertgen Adriaen Besemersdr. 2oNovember 1603, fol. 172. II. 1604—1607. Hans van Rasenberch, wapenbewaerder van Prins Maurits. 4 Januari 1604, fol. 1. Elisabeth Meuch wede Daniel van Breen, in zijn leven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 418