DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 40I en 26 schoolmeester, wonende beoosten de Molstraat alhier. 27 October 1604, fol. i6vs. Haesken Feijters dochter van wijlen Briene de Feijter, wonende te Gorinchem. 9 April 1604, fol. 27. Eva Glasers, huysvrouwe van Ysaack la Maire, apotecaris te Leiden. 6 Juli 1604, fol. 35. Gillis van Creton, heer van Holtsbeke en Johanna van Almeras. 9 Juli 1604, fol 36. Elisabeth de Stoppelaire jonge dochter. 4 Augustus 1604, fol. 37. Mr. Jacob van Rosendael, advocaat voor ’t Hof en Cornelia Henricxdochter. 5 Augustus 1604, fol. 38™. Johan de Vos, monstercommissaris. (Codicil) 19 Augustus 1604, fol. 41. Henrick Baerntss. van der Does, schoolmeester te Wateringen en Trijntgen Cornells Vennecoolsdr. 29 Sep tember 1604, fol. 54. Tanna van Santen, wed® wijlen capiteyn Henrick van Meydenburch, wonende tegenwoordich teynden de Nobel- straet alhier. 13 November 1604, fol. 66. Maerten Adriaensz, binnevader van ’t Pesthuys alhier en Neeltgen Huyghend1’. 3 December 1604, fol. 74. Guillaume de Hase, clercq extraordinaris van de Staten van Hollandt ende Anthonette van der Hulst Pietersd1'. 8 Januari 1605, fol. 77. Jhr. Johan van Rhoon en Gheertruyt Pijnssen wonende te Leiden. 22 Maart 1605, fol. 95. Jan Evertss. Tervoort, deurwaarder van ’t Hof, Maria mr. Jan Hamelsd1'. 17 April 1605, fol. 106. Adriaen Huygenss den ouden, burgemeester van den Hage, en Elisabeth Lenaertsdr. van der Beest. 17 No vember 1605, fol. 122. Cornells van der Poll, procureur voor ’t Hof en Cornelia de Bye, dochter van wijlen Joost Jacobsz. de Bye, procureur voor ’t Hof. 26 November 1605, fol. 130.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 419