403 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. van State 20 Mei 1611, fol. 29. van Leefdoo, ritmeester van compagnie quirassiers ten dienste der Staten-Generaal Cherceliers. 2 Govert van en Clementia Weduwnaar van Marie Vogelwayder, echtgenoot van Susanna van Eyck, heeft met zijn eerste vrouw een testament ge maakt 28 Dec. 1578 te Liere in Brabant. s) Uit dit protocol is fol. 89 uitgescheurd; daardoor ontbreekt volgens den index: „supscriptie van het testament van Sivilla Pauw Jansd1” en „van Johan Stalpart van der Wielen Augustijnsz. Jhr. Rutgert van der Haept, i) tegenwoordich hem onthoudende hierin den Haege.” 26 December 1606, fol. 188. Thyman van Volberghen, commies ten comptoire van den ontfanger generael der Vereenichde Nederlanden en joncvr. Judith Langle Henricxd1'. 17 Februari 1607, fol. I9ovs. III. 1611 1615 2). van den Prins en Maycken 1. Samuel de Villeers, fourier Januari 1611, fol. Persyn, commies van den Raad van Houckgeest. Alexander Wischart, heer een en Margarita van Duvenvoorde. 9 Mei 1611, fol. 33. Gomar van Oudenfort, hofmeester van Prins Maurits, overleden 11 Juli 1611, (acte van opening van zijn testament) fol. 43, e.v. Vrouwe Aghata van Culenborch, weduwe, vrouwe van Raephorst enz. 24 Juni 1612, fol. 96 en 99. Johanna Croeser, weduwe Jhr. Niclaes de Groot, wonende te Bergen op Zoom. 24 Juli 1612, fol. 103 en 190™. Mr. Adriaen van Weresteyn, raad van den Prins, 23 December 1612, fol. 115. Juffr. Johanna ’t Serraets, huysvrouwe van Jhr. Ludolph van Lantscroon. 26 Februari 1613, fol. 128 en 176. Maria Points, wede George Gilpyn, raad van hare Majesteyt van Engelant ter vergadering van den Raad van State. 1 April 1613, fol. 134 en 137.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 421