DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 404 van Jonkheer Nicolaes beeck en Margareta van fol. 193- Maria Stalparts van der Wiele, weduwe Rutger van Ylem. 8 October 1614, fol. 196, 200 en 218 (gift onder de levenden.) Mr. Jacobus Lasson, rector in de Latynsche school alhier. 20 Augustus 1614, fol. 201. van Westerbeeck, heer van Wester- van Roon, wonende op den huize van Westerbeeck buiten den Haag. 12 October 1614, fol. 203. Jacob Vervoorn Reyersz, oud burgemeester van Gorin- chem, 22 Mei 1613, fol. 141. Steven van der Does, heer van Noordwijk, raad ordinaris van het Hof en Anna van Eeuwsum, dochter tot Nijenoort. 14 Juni 1613, fol. 144. Catharina de la Plancke, huisvrouw van den eerweerdigen Johannis Lamotius, dienaer des Goddelycken woorts alhier. 19 Augustus 1613, fol. 152™. Mr. Willem Martini, raad in den Raad van Brabant. 10 December 1613, fol. 166. Johannis van der Heiden, alias La Haye, bediener des woort Gods alhier (schenking onder de levenden). 4 Juni 1614, fol. 178. Jhr. Arnoult Schroots, tegenwoordich wonende tot Reynsburg. 9 Juni 1614, fol. 179. Maria Berckels Adriaensd1'., huisvrouw Mr. Dirck van der Does, commies ter Camere van de Thesaurie ende Reeckeningen der Vereenichde Nederlanden. 4 Juli 1614, fol. 183 en 188. Hillegont Scriecken, wed= Dirck van Zijpesteyn. 11 Augustus 1614, fol. 187. Mr. Adriaen Strick, advocaat voor ’t Hof en Anna van der Chijs. 8 Augustus 1614, fol. 190. Hester van Uytwyck, wede Glaude de Glarges, secretaris den Hoogen Raad in Holland. 30 Augustus 1614,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 422