405 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Bairtwijck. 27 Januari 1615, Losse katernen onvolledig. gewesen Capitein van een Margarita ClaesdL, wede. van Margaretha de Jonge van fol. 212. Clara van der Mije, wede Jhr. Adam van der Duin, heer van Zanen. 17 November 1615, fol. 232. Dirck Jacóbsz. Schoonhoven, burgemeester van Gouda en Agnyese Florisd1'. 19 September 1615, fol. 235. 1616—1628, 1631 en 1635. x) Mr. Joost Joostensz. de Putter, schilder en Pietertgen Pietersd1’. van Beaumont. 2 Februari 1616, fol. 2. Susanna Zuytlandt, huysvrouwe van Josua Apollony dispenchier van de Camere van Zijne Excellentie. 7 Juni 1616, fol. 5. Margarita de Jonge van Baertwijck. 8 Juni 1616, fol. 8. Beatrix Jacob Splintersdr., wed®, wijlen Aelbert Cor- nelisz. Comans, in zijn leven burgemeester van Alckmaer, tegenwoordich wonende alhier. 3 Augustus 1616, fol. 11. Reijnier van Oldenbarnevelt, ridder, heer van Groenevelt en Anna van Brantwijck. 21 Maart 1617, fol. 21. (Acte de dépot). Philips van der Goes, commis der Thresorye van de Generaliteit. 13 April 1617, fol. 22. Margarita Faget, huysvrouw van voornoemden Philips v. d. Goes. 22 Mei 1617, fol. 24. Jannitgen Florisdr. de Cort, weduwe wijlen Frans Pietersz. van Suyrbeeck. 8 Januari 1618, fol. 46. Clara Flessels van Dinter, huysvrouw van Mr. Nicolaes van Kinschot, raedt ende advocaet-fiscael van Holland. 22 April 1618, fol. 49. Niclaes Masson, laest Compagnie Engelschen en doctor Anthonis Daelman. 12 Mei 1618, fol. 51,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 423