406 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. voornoemden Gillis de Glarges, heer van Eslesmes, advocaat voor ’t Hof. i Januari 1619, fol. 60. Clara van der Mije, wede. Jhr. Adam van der Duyn (Codicil). 19 Februari, fol. 61 en 14 Mei 1619. fol. 6ivs. Maria van Heuycquesloot, huysvrouw van Mr. Cornells van der Laen, wonende te Rijswijk. 20 Maart 1619, fol. 63. Maycken van der Heyden, eertyts weduwe van Jr. Philips de Gerbode ende tegenwoordich huysvrouwe van Jan van Soetendael, wonende te Rotterdam. 1 Juni 1619, fol. 64. Pieter Jansz. Palesteyn, oudt burgemeester van den Hage. 8 Juli 1619, fol. 65. Franchois Doublet, commissaris van de Monsteringe en wagenmeester-generaal in dienst van de Staten-Generaal. 12 September 1619. lol. 67. Dirck Joriss. van Waelsdorp, wonende Besuydenhout. 23 October 1619, fol. 69. Cornelia Rattaller, weduwe wijlen Philips Doublet, in zijn leven eerste meester van de Rekeningen in Holland en ontvanger-generaal der Vereenichde Nederlanden. 30 December 1619, fol. 70. Mr. Adriaen Strick, agent van zijne Coninklyke Majesteit van Denemarcken en Anna van der Chys. (Codicil) 17 April 1620, fol. 74. Andries Crasco, Franchoysche schoolmeester en Sara Rons. 23 April 1620, fol. 75. Paulus de Jonge, griffier van den Prins van Oranje, 13 Mei 1620, fol. 76. Geertruyt Schoutens, huysvrouwe van Paulus de Jonge. 15 Mei 1620, fol. 77. Niclaes van der Mijle, contrerolleur-generael van de Artillerye te velde en Geertruyt van Payenburch. 5 Maart 1621, fol. 83vs. Jhr. Henrick van Tuyl van Serooskercke, heerPhilibertsz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 424