DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 407 x) Onderteekent in het Hollandsch Eduart Bruyn. heer van Stavenisse, gecommitteerde raad van de Staten van Zeeland en ter Admiraliteit aldaar en Jonkvr. Jacob- mina van Wyngaerden Geraertsd1'. (Codicil). 1 December 1621, fol. 117. Catharina Coppier van Culenborch. 2 Januari 1621fol. 86. Margarita Bouman Ghijsbertsd1'. Jonghe dochter op haer vertreck staende van hier na Voorburch in t Franchoise schoole. 20 October 1621, fol. 88vs. Eduart Browne van Outwod in Essix in Engelant. 6 Juli 1622, fol. 94. Jhr. Joachim van Golsteyn, overste lieutenant bij zijn Genade van Mansfelt. 19 Augustus 1622, fol. 95. Johan van Steenberck, clerck van de Hooch Mogende Heeren Staten-Generaal en Johanna Ploys. 4 October 1622, fol. 105. Margareta van Duvenvoorde, weduwe van Jhr. Alexander Wisschart, wonende op het huis Waelsdorp onder Was senaar. 5 October 1621, fol. 106 en 15 December 1622, fol. 108. Anthonette Snelle Lambrechtsd1'., huysvrouwe van Abraham Hallerts, Camerlingh van graeff Henrick van Nassau. 14 Maart 1622, fol. 107. Abraham Hallerts, camerling(van Prins Frederik Hendrik) 17 Augustus 1622. fol. 98. Thomas Brouaert, thesaurier van Prins Frederik Hendrik en Johanna van Clootwyck. 12 Juni 1624. fol, I25vs. Cornelia Henricxdr. weduwe Mr. Jacob van Rosendael,. advocaat van het Hof. 22 Januari 1625, fol. 129. Geertruyt Schoutens, wed®, wijlen Paulus de Jonge,, secretaris en griffier van den Prins van Oranje. 30 Augustus 1625, fol. 135. 2 Sept. 1625, fol. 140. (Codicil).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 425