4-08 DE HAAGSCHE NOTARISSEN. Pieter van Egmont Ghysbertsz. 3 September 1625, fol. 136. Philips van der Goes en Elisabeth van Helsdinghen, wonende op den huize van Lennip te Voorburg. 5 No vember 1625, fol. 142. Joost Wauters Lievensz., lieutenant van den geweldigen Generael van het leger. 25 Mei 1626, fol. 143. Philip de Lesamme en Josyna de Leu. 25 Augustus 1625, fol. 146. Geertruyt van Muyden, dochter van wijlen M1'. Cornelis van Muyden, advocaat van het Hof. 12 Juli 1626, fol. 155. Jonkvr. Magdalena van der Laen, jonge dochter, tegen- woordich ter schoole leggende, soo sij seijde, binnen der stadt Delff. 13 April 1626, fol. 157. Jhr. Johan van Hensbeecke en Agnes Montens, heer en vrouwe van Brunisse, geseyt oost Duvelant, wonende te Ziericxzee. 30 October 1631. Theodorus Boreel, filius Johannis, jongman van Middel burg. 23 Augustus 1633. b. Huwelijksvoorwaarden. I. 1601 1603. Bartholomeus van Hamel, chirurgyn en Machtelt Cornelisd1'., weduwe van Jacques Baron. 15 Januari 1602, fol. 58. II. 1604—1607. Pieter van Blanckeroort, oud-burgemeester en gede puteerde van de stadt Haerlem, ter audietie van de Reeckeningen van de Generaliteyt ende Admiraliteit der Vereenichde Nederlanden en Cornelia Corbeels van Gent. 2 November 1604, fol. 61. Nicolaes Ruffijn en Maritgen Franss. Ostij, jonghe dochter van Dusseldorp. 23 November 1605. fol. 125. Jhr. Adriaen van Swieten, gouverneur van de forte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 426