DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 409 van van Nassauwen, colonnel van een regiment ende capitein van een Compangie Nederlantsche Voetknechten in dienste van de Staten-Generaal en van Prins Maurits en Anna Maria gebooren van Clout, weduwe wijlen Pieter van Gistelle, in zijn leven gouverneur binnen Oosteynde etc. 30 October 1606, fol. 182. III. 1611 1615. Philips de Levin, Seigneur de Farmars et Cousart, lieutenant cornel en capitein bij ’t regiment van Graaf Hans Ernst van Nassau en Jonkvr. Louyse Mernicx, dochter van wijlen Philippe de Mernicx, heer van Mont St. Allegonde. 21 Januari 1611, fol. 6. Johan Pietersz. van Rhee, borgher tot Middelborch en Juffrouwe Abighael van Tilburch, wede. Mr. Martin van den Breul, stalmeester van den Prins, wonende te ’s-Gravenhage. 25 October 1612, fol. 117. Johan van der Cammen, lieutenant van de Compangie van den Capn. Inghennieulant, zoon van den rekenmeester Jh1'. Johan v. d. Cammen en Susanna Turcqui, dochter van wijlen den kapitein Daniel Turcqui. 16 Januari 1613, fol. 118. Sebastiaen van de Ketel, baljuw en rentmeester van Sommelsdijk en Jonkvr. Anna van Sierick, geseijt van der Does. 4 September 1615, fol. 231. IV. 1619—1628. Pieter Jansz. Splinter, apotecaris en Catharina Oudewater Jansdr. 22 Januari 1620, fol. 72. Petro Helman, zoon van wijlen Ferdinando Helman, schepen van Antwerpen en Cornelia van de Veken, vrouwe douagiere van Heemstede. 22 December 1619, fol. 78. Willem Cornelisz. van Doorne enSara Warnier Adamsdr, 30 October 1624, fol 128.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 427