DE HAAGSCHE NOTARISSEN. 412 sonder voergaende believen ende nyeuwe admissie van den voorss. Hove, versouct hij suppliant van nyeuw gead- mitteert te worden tot t voorss. notarisschap. Soe eest dat ’t voorss. Hoff den suppliant weder van nyeuw gead- mitteert heeft ende admitteert hem mitsdesen tot t voorss. notarisschap omme tselve behoerlijck te bedienen mits dat hij van nyeuws gehouden zal zijn daer toe te doen den behoerlycken eedt. Gedaen in den Haege den XXIIIIen July anno XVCLXXIX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 430