WILLEM III. 45° F. J. L. Kramer. komen, beeldenrij van wendt even van Hendrik VII, van gekomen van Antigone, in haar bangen strijd tusschen den plicht van het geweten en den plicht der gehoor zaamheid. Wat is die tragische gewetensvraag bij die van Maria Stuart? Zij heeft geleefd in de schaduw van haar gemaal, tevreden met de rol van schutsengel en vertroostster, slechts noode den troon met hem deelende. Maar zonder haar had Willem van Oranje zijn groot bevrijdingswerk nooit voltooidzij behoort te deelen in den cijns van dankbaarheid en vereering der latere ge slachten. Maria II Stuart hare voorgangster, Maria I Tudor, heeft in de wereldgeschiedenis den treurigen bijnaam gekregen „Bloody Mary”, hoe zou men Aaarwel moeten noemen Het is mij nooit gelukt omtrent haar ook maar één enkel getuigenis te vinden, dat een vlek zou kunnen werpen op haar nagedachtenis; wie haar kende heeft haar vereerd en bemind. Maar, een bijnaam behoeft zij niet; zij heeft nooit den luiden lof begeerd van menschen, zij heeft alleen gehoopt op de genade van God. In Westminster-Abbey, in een donkere nis van de prachtige Henry VII’s Chapel, liggen, bijna verborgen, twee eenvoudige zerken, verweerd en vergrauwd dooi den tijd. Een paar enkele letters kunnen u, zoo gij nauwlettend toeziet, aanduiden wie daar liggen. Zoo gij, Mijne heeren, in de statige, eerwaardige kerk mocht onttrekt u dan één oogenblik aan de bonte de Poetscorner en de Statesmen’s corner, uwe schreden af van de schitterende tombe en brengt uwe stille hulde aan Willem Oranje en Maria Stuart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 468