KRONIEK VAN HET JAAR 1901. 13 Jan. 25 27 n 28 31 2 Febr. 4 Overleden M. Th. H. Perelaer, 70 jaar, Gep. Majoor van het Ned. Ind. Leger en. bekend Romanschrijver. Ten stadhuize wordt aangifte gedaan van het huwelijk van H. M. de Koningin. Overleden M. H. J Plantenga, 58 jaar, Generaal- Majoor Commandant der iste divisie Infanterie. Plechtige inwijding van het nieuwe liefdadig gesticht en diaconieschool der Waalsche Her vormde Gemeente aan den Z. O. Buitensingel. Hertog Hendrik komt van uit Schwerin in dc residentie aan. In de Engelsche Kerk heeft een rouwdienst plaats voor Koningin Victoria van Engeland, den 22sten Januari op haar kasteel Osborne (eiland Wight) overleden. Aanbieding van geschenken en adressen van hulde uit de Provincie Zuid-Holland en van de Gouden Koets van de ingezetenen van Amsterdam. Des middags om half vier heeft voor het paleis in het Noord-einde eene huldebetooging plaats van Harmonie-Korpsen en Fanfare-Vereeni- gingen. Des avonds wordt het Hooge Bruids paar eene serenade aangeboden door de Haag- sche Koninklijke Zangvereeniging Cecilia”, „Rotte’s Mannenkoor” uit Rotterdam en de Koninklijke Liedertafel „Zang en Vriendschap” uit Haarlem.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 469