KRONIEK VAN HET JAAR I90I. 453 I nieuw gebouwde 3 4 eene 20 28 28 29 den Heer M. Kollewijn in „die Haghe” over Koning en van Z. K. H. Prins Hendrik H. M. de Koningin- Mesdag, bij gelegenheid van zijn 7osten ver jaardag, door verschillende leden van Kunst genootschappen, deputaties, o. a. van zijne geboortestad Groningen kunstbroeders enz., hulde gebracht. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken wordt hem het Comman deurskruis van de orde van den Nederlandschen Leeuw overhandigd. Maart. Vijftig-jarig ambtsjubileum van den Heer H, J. G. Ewijk, Hoofdcommies bij het Depar tement van Binnenlandsche Zaken. H. M. de Koningin-Moeder betrekt het Paleis in het Voorhout. Plechtige inwijding der Regentessekerk. Lezing van vergadering van Stadhouder Willem III. De kunstschilder Mari ten Kate viert zijn yOsten verjaardag. H. M. de Koningin logeeren ten paleize Moeder. Z. K. H. Prins Hendrik wordt als adviseerend lid van den Raad van State geïnstalleerd door H. M. de Koningin als Voorzitter van den Raad. Voor het Gerechtshof wordt behandeld het proces van den oud-Hoofdcommissaris van Politie Van Schermbeek tegen den Burgemeester der residentie. Ledenvergadering van „die Haghe”. De Be stuursleden de Heeren M1'. J. B. J. N. Ridder van der Schueren en P. Zwart periodiek aftredend worden herkozen, terwijl in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 471