KRONIEK VAN HET JAAR I9OI, 454 15 April. Komst 16 van 19 n 24 28 6 Mei. 7 18 20 plaats van den Heer C. F. Gijsberti Hodenpiji, die voor herbenoeming had bedankt, D1’. H. Brugmans gekozen wordtdoor den Secretaris wordt het jaarverslag uitgebracht. van een buitengewoon Engelsch Ge zantschap om H. M. de Koningin de troons bestijging aan te kondigen van Z. M. den Koning van Groot-Brittannië en Ierland, Keizer van Indië, Edward VII. Overleden K. L. Pfeifer, gep. Luit.-Generaal, oud-Kommandant van het O. I. leger. De viering van het eerste verjaarfeest Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden hier te lande bepaalt zich te dezer stede tot een algemeen gevlag, het houden van eene parade, een kleine kermis in het versierde Voorhout, illuminatie der openbare gebouwen en vacantie op de scholen. Overleden Mr. A. F. L. Gregory, 63 jaar, advocaat-generaal bij den Hoogen Raad. Overleden Mr. Joachim Jochemsbekend philantroop. Z. K. H. Prins Hendrik opent het wandelhoofd „Koningin Wilhelmina” te Scheveningen. De wet op de nationale militie wordt door de Tweede Kamer aangenomen met 59 tegen 38 stemmen. Het ontwerp betreffende de Landweer en opheffiing der Schutterijen wordt met 85 tegen 9 stemmen aangenomen. In eene openbare bijeenkomst in den Haagschen Kunstkring wordt de Vredesconferentie, die hier twee jaren geleden geopend werd, herdacht. Mr. J. J. van Meerkerke Vice-President van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 472