KRONIEK VAN HET JAAR IQOI. 457 Sept. i 2 3 Sept. 10 18 Aug. 3i door de St. Vincentius-Vereeniging, in een gebouw in het Noordeinde (vroeger Thesaurie van H. M. de Koningin-Moeder); de opbrengst wordt bestemd voor eene nieuw te bouwen Kerk in de Beeklaan. Ds. Gerth van Wijk viert zijn 40-jarig ambtsfeest. De hoofddecoratie van de illuminatie in den grooten vijver van het Bosch ter gelegenheid, van den 2isten verjaardag van H. M. de Koningin, stelt voor het Hertogelijk Slot te Schwerin. S. J. Knaapen viert zijn zilveren jubilé als organist van de St. Antonius Kerk. Opening van de nieuwe R. K. Jongensschool der Vereeniging van St. Vincentius a Paulo in het gebouw, eertijds gebruikt door den R. K. Volksbond, voorheen kerk Dacostastraat. H. M. de Koningin-moeder keert van Soestdijk terug in de residentie. Gemeenteraad: Installatie en beëediging van de herkozen en nieuw gekozen raadsleden, de heerenV. Zuylen van Nijvelt, Verloop, Dolk, Repelaar van Driel, Penn, V. Berckel, V. Sandick, Simons, Janse, V. Hattum van Ellewoutsdijk, De Wijs, Mouton, V. Wieringhen Borski, Vas Dias, Bik, Lisman, V. d. Kemp, Halbertsma en Stobberingh. Herbenoeming van de heeren Dr. J. Th. Mouton en G. de Wijs tot wethouders. M1'. J. J. van Geuns en Mr. J. C. J. ridder van Rappard voor den Hoogen Raad beëedigd, resp. als president en als vice-president van het Gerechtshof. Overleden Mr. W. baron van Goltstein, oud- minister van koloniën, oud-lid der 2e en ie Kamer, pas afgetreden gezant te Londen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 475