KRONIEK VAN HET JAAR IQOI. 459 Sept. 20 21 23 26 30 Oct. 1 den Nederlandschen Jour- 6 Het reusachtig Amerikaansch Circus van Barnum en Bailey wordt in 6 uur tijds opge slagen op het Alexanderveld en geeft middag en avondvoorstellingen gedurende 4 dagen. Aanbesteed het leggen van het riool in de Laan van Meerdervoort tusschen de Anna Paulownastraat en Zeestraat en in de Javastraat tusschen Zeestraat en Koninginnegracht, gegund voor 79580. Baron A. C. Mackay tot voorzitter der Tweede Kamer benoemd. Tot kapelaan aan de St. Antoniuskerk benoemd Pater I. A. J. Gilissen in de plaats van Pater J. A. J. Pluymakers. Beëediging en installatie van den heer A. Smit tot lid van den Gemeenteraad. De afdeeling Arbeid van het Departement van Binnenlandsche Zaken gevestigd in het Perceel Parkstraat N°. 71. H. M. de Koningin en de Prins der Neder landen vertrekken naar het Loo. Hoewel de Raad aanvankelijk besloten had den Schouwburg wegens brandgevaar te sluiten, wordt deze, na het aanbrengen van voor zieningen tegen brandgevaar, weer geopend. 25-jarig bestaan der Haagsche Industrieschool de directrice Mej. J. 1. Reijdals viert tevens haar 25-jarig ambtsfeest. Protestmeeting van den Nederl. Vrouwen bond tot verhooging v. h. Zedelijk Bewustzijn, afd. ’s-Hage en Scheveningen, naar aanleiding van eene voorgenomen adresbeweging tegen openbare ontucht. Tot voorzitter van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 477