ZAAKREGISTER. A. C. B. l: 252 32 16 21 16 30 103, i°5, TI9 en 171 (99) 375 9° bladz. Admiraliteit 116 en 135 Agnes (Conferentie van de Heilige) „Alcmaer” Beijersche kamer Bibliotheek van het Hof i.„, z Bibliotheek van den Hoogen Raad171 (99) Bierkade244 Barbara [St.] (Vereeniging) Bedstede of uitstek245 „Begijneklooster”243 Bereikamer (de groote) 53, 81 en 145 56 e. v. 16 402 Alkmaar (logement) 267 (n) Aloysius (conferentie van den Heiligen) Aloysius [St.] (vereeniging en gesticht) Ammunitie Haven of „Staten- graft”244 en 246 Antonius (conferencie van den Heiligen) Antonius en Lodewijk (confe rencie van den H.H.) 15 en 16 Armbestuur (R.K. parochiaal). 13 Artilleriekamer117 „Assaaikamer der Munt” 85, 121, 176 (112 en 113) „Assayhuyske” (het) 345 Audiëntie van het Hof (Prov.)99 en 164 Audientiekamer der gezanten (Trèveszaal) 112, 116 en 135 Caland. (F.) Het eerste Generale Postcomptoir en het eerste „project tot directie van het Generale Postcomptoir” te ’s-Gravenhage260 Calkoen. (Jhr. G. G.) Het Bin nenhof. 1247 1747 35 Canselarij. 58,59,69, 72, 76, 92 en 147 „Capenburch" 82, 87 en 88 Catechismus (het liefdewerk de) 28 „Cecilia” [St.] (Zangvereeniging) 31 Charterkamer van het Hof (Prov.)124 en 134 Charterkamer van de Staten Generaal113 Charters en registers. 58, 77, 85,92 101,125,127,134,141,146 en 162(72) „Cleijn ackerlandt” (het) „Cleyne raedtcamer” (de; bladz. Binnenhof [Het] van 1247—1747 door Jhr G. G. Calkoen. 35 Boekhorststraat Bonifacius [St.] (Rederijkers kamer) „Bottelgierskamer” (Oude) 39 Brand in het Stadhouderlijk kwartier129 en 130 Brood-, koek- en banketbakkers- gilde „St. Hubrecht” 31 Brouwersgracht244 Burgwal251 Burgwal (St. Antonis)243,245 en 253 (Fluweelen) 246 (Lutersche) 246 en 254 of Raemwatering 243

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 482