D. E. F. H. G. 466 bladz. 30 i 32 I 31 31 124 47 33 T7 99 58 en 141 Dioceesaan. (Vereeniging van 32 253 17 en 118 Conferenciën (Geestelijke) 15 120 Cypressenkamer. 67.cn 145 16 244 en 246 252 3i 360 121 20 251 250 19 Finantiekamer van Holland. 127, 129, 135 en 136 Fourneerkamer 99, 134 en 169 (N.B.) Franciscus Regis.. (Liefdewerk van den Heiligen) „Furneerkamer” „Eed van de Notarissen”. 306 379 en 380 „Eendracht”. (Kalk- en Steen- bewerkersgilde) „Eendracht”. (Schildersgilde) Eeuwigdurende Aanbidding. (Vereeniging van) Eiermarkt Elisabeths Convent. (St.) Elisabeths (St.) vereeniging Haagsche Notarissen I 1525 1600 door Th. Morren. 293 „Harnaschkamer” 53 en 145 Hart van Jezus. (Conferencie van het Heilige) Heerengracht Heilige Geesthofje „Gecommitteerde Raden nevens Zijne Doorluchtigheid” 122 bladz. „Cokenporte”47 Collegium scriptorum Archivii Romane Curie382 Comités Palatini. 382—384 Commissie van toezicht op de R. K. scholen Cpnciergery 95, 97 „Corps de guarde” Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland. 110, 122, 127, 131, 135 en 136 Geestelijke Conferenciën. 15 Geloof en Arbeid (Houtbewer- kersgilde) Generaliteit (Algemeene Staten of Staten-Generaal). 109, in, 133 en T35 Generaliteitscharters. (bewaar plaats der) 112, 113 en 135 Generaliteitsrekenkamer 114, 116 en 135 „Geplaveide gracht” of Pavil- jöensgracht252 e.v. Gevangenis van Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en Rombout Hoo- gerbeets Gevangenpoort Gildebond. (R.K. vereeniging). „Godsdienst en Kunstzin”. (Harmonie Orkest) „Godsdienstzin en plichtsbe trachting”. (Metaalbewer- kersgilde) „Gouden Hoofd”. (Het) Goudsmidskeurhuis. Grachten. (Haagsche) 218 e. v. Griffie der Algemeene Staten. 112 en 135 Griffie van het Hof. (Prov.) 70, 76, 91, 98, 123, 124, 134, 136 en 152 Groenedalgrachtje254 „Groenewout”. 94,108,112,173 (104) Dagvaarten R.K. onderwijzers) Doubletstraat Dozy [Dr. G. J.] (Huishoud boek van Josina van Dorp).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 483