K. I. J- L. »Jorys 467 68 4' i83 45 84 26 31 i 13 36 33 Doelen in die 47 16 30 243 3i 243 Jacobus (St.) Vereeniging Joris (St.) Poeten” Joseph (Conferentie van den Heiligen) „In Memoriam” (een) gewijd aan de Amsterdamsche Veer kade, de Stille Veerkade en de Paviljoensgracht te 's-Gra- venhage, door C. H. Peters. 218 Jachthuis Jacobus (Conferentie van den Heiligen)15 en 16 29 „Jacopinenclooster” (Het) 365 362 172(100) 96 245 bladz. Josephs (St.) Gezellenvereen. 25 Jurisdictie-geschillen tusschen het Hof van Holland en den Magistraat van den Haag, door Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren Laakkanaal245 Lairessezaal 100 en 126 Landsadvocaat of raadpension aris 91, 110, 127, 159 en 181 Landsbestuur van 1428 68 bladz. Hof (Het) onder het Beijersche Huis 1357 142856 Hof (Het) onder het Bourgon dische Huis 1428 1482 1 Hof (Het) onder het Henegouw- sche Huis 1299—1357 Hof (Het) onder het Oosten- rijksche Huis 1482—1581. I Hof van Holland of Hof Pro vinciaal. 69, 75, 89, 98, 123, 126 en 134 „Hof van Pruissen”. (Het) Hofhouding van Floris V 140 Hofhouding van graaf Wil lem V 44 en 45 Hofmeester van den graaf43 Hofvijver 50, 142 en 245 Hooge Raad .118, 119, 120, 124, 136 en 175 (110) Houtbewerkersgilde „Geloot en Arbeid” Houtgracht „Hubrecht” [St.] (Brood-, koek en Banketbakkersgilde) Huishoudboek van Josina van Dorp, door G. J. Dozy Kaatsbaan op het Höf. 94,102,105,168, (N.B.) en „Kakenburch” Kalckhaven Kalk- en Steenbewerkersgilde „Eendracht” Kalvermarkt Kamer ter auditie van de ge- meene landsrekeninge. 126, 127 en 134 Kamer van de Finantiën der Generaliteit 117 en 136 Kamer van geldmiddelen .114 Kapittel der kapel 60, 94 en 148 Kasteleinij. 54, 95, 105,118, 120, 122 en 136 Katholicisme te ’s-Gravenhage (Het), bij het begin, gedurende den loop en aan het einde der i9de eeuw. II door P. Zwart. Keesen of Statenpoort 246 Kinderkamer, (die)107 Klerken en klerkenkamer. 38, 42, 43> 5L 58, 65, 140, 142 en 155 „Kogge” (de)367 Kramer (F. J. L.) Willem III. 414 Kraenstraat254 Kruisverbond. (Vereeniging tot bestrijding van drank misbruik)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 484