N. O. p. 468 bladz. 28 16 17 M. 17 31 31 22 Leenhof 17 18 253 en 255 Nederhof (nu Buitenhof). 48 244 en 245 245 „Paeu” (de)400 Paltsgraven 297 en 382—384 Nieuwe Haven Nieuwe Uitleg Notarismerken. 341, 342, 353, 355, 361, 37L 373 en 396- Notarissen (Haagsche) 293 bladz. Landsbestuur onder Leycester. 109 en 113 Langegracht 243 en 245 Lange Marktbrug244 Lavanderie 121, 177, (114) Leen-en registerkamer. 101,125 en 134 101 Onze Lieve Vrouwe onbevlekt ontvangen (Conferencie van) Onze Lieve Vrouwen van Goeden Raad (Conferencie van)16 „Ouwenaer” (de)367 „Oyevaer’’ (de) op het Spui 267 en leenkamer van Holland. 105, 125 en 134 Leesbibliotheek. (R. K.) 17 en 32 „Leeuken” (Het)345 Librarie van het Hof. 103,105 en 119 Liefdewerk de catechismus der Ambachtsleer- lingen van den H. Francis- cus Regis Luduina (St.) Vereeniging Lutersche kerk Magazijn (Algemeen) Maria ten Hove (Conferencie van)15 en 16 Marktbrug (Lange grachts-). 246 Melkhandelaren (Vereeniging van) Metaalbewerkers gilde „Gods dienstzin en Plichtsbetrach ting” Meijer (W.). De woning van Despinoza op de Stille Veer kade 207 „Middelburch” (herberg) 368. (n). „Middelgraft” of Schedeldoeks- haven243 en 246 Militairen te ’s-Gravenhage. (Vereeniging ten behoeve van R. K.) Morren (Th.). Haagsche Nota rissen I 1525—1600 293 Munt en assaaikamer. 85, 102, 121, 136 en 170. (94) Pancratius (St.) Vereeniging of R. K. Vriendenbond 32 Paviljoensgracht. 243, 244, 246, 248, 250 en 252 Peters (C. H.) Een „in memo- riam” gewijd aan de Amster- damsche Veerkade, de Stille Veerkade en de Paviljoens gracht te ’s-Gravenhage 218 Pleidooi of pleitkamer. 99, 109 en 123 Poort van den kooltuin 47 „Postcomptoir”. (Het eerste Generale) en het eerste „pro ject tot Directie van het Gene rale Postcomptoir” te ’s-Gra venhage, door F. Caland. 260 Prinsegracht 244 en 246 Protocollen van de notarissen Lenaert Ketting en Augustijn Turck. 343, 344 en 398-409 Protonotarii. 294, 297 en 382—385

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 485