I R. 9° T. I' S. 469 bladz. of Ammunitie (Groote) Rentmeesters 149 (36) „Rozemarijnsteeg” 16 146 (23) 17 114 en 136 39, 49 en 60 49 en 143 (15) 57 94 Steden-raadkamer „Stove” n bladz, Schueren, (Mr. J. B. J. N. Ridder de vander) De Jurisdictie-ge- schillen tusschen het Hof van Holland en den Magistraat van den Haag Secretarie van Holland. 294 e. v. 52 31 124 245 252 243 243 99 99, 123, 124 en 134 358 252 183 127, 129, 135 en 136 99 en 123 125 3i 207 254 47 242 17 Raad en leenhof van Brabant. 116, 117 en 135 Raad en rekenkamer van de Domeinen van den Huize van Oranje 123, 134 en 135. Raad van den Graaf en raad zaal 36, 39, 41 en 141 Raad van Holland en raadkamer. 58, 64, 69, 72, 75, 91, 93, 97, 102 en 104 Raad van State, no, 112, 114, 116, 118, 135 en 136 Raadkamer van den stadhouder (17e eeuw) 122 en 135 Raadkamer (kleine) Raadkamer van den Hoogen Raad Raamgracht Raamstraat Raamwatering of Burgwal „Ramen” (de) Rapportkamer. Registers van het Hof (Prov.) 69, 75, 85 en 124 74 Ridderhuis 61, 71 Rolle van het Hof (Prov.) 77, ,Roode Molen” (de) Rekenkamer (nieuwe) Rekenkamer van Holland en Zeeland69, 73, 76, 126 en 134 Rentmeester Generaal. 65, 69 en 72 42, 59, 64 en 141 Requestkamers 98, 123 en 134 Ridderhuis 61, 71 en 149 (36) Secrete Raadkamer Sociëteit van den Haag Spaarkas (R. K.) Spinoza (de woning van) Spookbrug „Spoyepoort” Spui of „Spoey”. Spijskokerij (R. K.) Stadhouders der leenen 101 en 166 Stadhouders en stadhouderlijk kwartier. 72, 77, 81, 92, 94, 104, 107, 110, 128 enz. Staten van Holland en West- friesland (zie ook Raad van Holland) 70, 75, 90, 101, 110, in, 127, 131, 133, 135 en 136 „Statengraft” of Ammunitie Haven244 en 246 Staten- of Keesenpoort 246 71 en 85 52 en Schattoren146 (23) Schedeldoekshaven of „Middel- graft”243 en 246 Schildersgilde „Eendracht” 31 Scholen (Commissie van toe zicht op de R. K.) Tabelliones „Taelgerie” Teekenschool. (R. K.). T estament van Cornelis Dircxs- zoon Deym 1550391 Theresia. (Conferencie van de Heilige)15 en Thesaurier-Generaal der Gene raliteit Tournooiën. Tournooiveld Tresorier van ’s Graven „herberge”43 Tresorier van Holland. 42, 58, 65 en 68

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 486