w. u. z. V. 47° bladz. 47 fonds bij ziekte en overlijden. 31 360 29 13 Trèveszaal Turfgracht 120 243 6 bladz. 133 en I3S -243 14 243 243 en 245 Uiterste poort van het Hof Uitkeerings- en ondersteunings- "Zottekijnscamer”52 Zustersloot251 „Zwan”. [de] (huis te Naald wijk) .353 Zwart. (P.) Het Katholicisme te ’s-Gravenhagebij het begin, gedurende den loop en aan het einde der 19° eeuw II Wapenhuis Wateringe „Wilde Zee” (de) Willem III, door Prof. F. J. L. Kramer414 Willibrordus. (Conferencie van den Heiligen» „Witte Kamer”, (de) „Wolffgen”. (Het) Woning van Despinoza op de Stille Veerkade, door W. Meijer207 „Valck”. (de) Veerkade, (Amsterdamsche) 244, 246, 248 en 254 (Stille) 246, 248 en 254 Vergaderzaal der Staten-Gene- raal .111, 132, 164 (80) „Vergulde Aernt”. (de) 349 „Vergulde Schrijvende Hant” (de)340, 363 Verwersloot 243 en 245 Vincentius van Paulo. (Veree- niging van den Heiligen). Vliet Voldersgracht Volksbond. (Nederlandsche R.K.) Vriendenbond (R.K.) of St. Pancratiusvereeniging 32 15 en 16 94 -372

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 487