B. bladz. TÏ 398 398 401 w M V Heer van Nieuwveen Bogaardt (Anthony) 3 336 315 en 348 349 349 349 348 Bentinck (Graaf), Heer van Roon 275 (n.) 196 en 197 Besemersdr. (Pietertgen Adriaen) Beuckelaer (Cornells) Bex (Cornells) Beyeren (Albrecht van) 345 Berghen (Maximiliaan van). 382 Berku, Pikeur van PrinsMaurits n Berwaerde (Adam van) 150 (n. 41) 367 (n-4) 266 (n. 1) 190 68 bladz. Baartman (de wed.) 284 Bacquere (Mr. Cornells de), raadsheer Bacquere (Willem Cornelisz de) Baerntsz (Laurens), notaris. 348 Baersdorp (Mr. Joost van). 382 Baert (Nicolaes), „tapessier” 113 Bammelroy (Mr. Jacob) 382 Banchem (Jacob van) 174 (n) 108 Barentsdr. (Aeltgen) 377 (n. 2) Baron (de wed. van Jacques) 408 Barron (Mr. Pauwels), pensio naris van Enkhuisen 398 en 400 Beaumont (Pietertgen Pietersdr. van)405 Bebber (Johan), postmeester 265, 267 (n) en 268 Becq (Charles du) Baron van Bourg, Heer van Villebon Beest (Cornells van) (Elisabeth Lenaertsdr. van der) Belgiaerts (Lenaert) „scriver van capiteijn Pieter Merlijn” 410 Bengvoort (Pater A. J.) 26 en 27 Benninck (Adriaan Matthijsz.), secretaris en substituut van den Baljuw. Benninck (Balthasar) (Maria) (Matthijs) (Willem) 400 354 175 (n) 109 191 (Jacoba van). 67en68 Beyersdr. (Maritgen, Jacob) 351 Beyersz. (Mr. Andries), notaris 349 Biechlin (George)267 Bisschop (Filips)311 Blanckeroort (Pieter van), oud- burgemr. en gedeputeerde van Haarlem408 Blenchvliet (Margaretha van) Blondel (Mr. Pieter) Bloot (Hugo de) 210 357 »n- 4) 321 (n. 4) Boelijn [Bouwins] (Jan) 80 Boetzelaer (Jhr. Jacob van den), 277 212 Boisot (Louis de)2 Boljon [Bouillon] (Willem)281 Bom (Jan Janss)349 (Willem)349 Bommel (Ament van)214 Boncamp (Theodorus). 382 Bonzer (Jacob)327 Boodt (Geertruijt)356 (M. Gerardt Aertsz) 356 Boonekamp (J. Th.) 24 Boot (Dirck) 305 en 349 (Jacob)350 Borch (Caspar van den) 298 [Burch] (Pieter van der)350 en 411 Boreel (Theodorus)408 Borre (Jeronimus van), raads heer Borrebach (Adolf) Borselen (Floris van). (Frank van) (Hendrik van), Heer van ter Veere (Philips, Frank Floris van) (Wolferd van), Heer van Veere 77 en 185 M en Pendrecht Bercheijck (Mr. Willem Bertel- meusz van) 382 Berck (Johan)335 Berckels (Maria Adriaensdr.) 398 en 404 Berghen (Anna van), Gravin van Aremberg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 489