c. 473 6 2 4O1 23 214 409 n n V bladz. 382 382 383 37 35° 402 79 324 62 (Maria van) 84 (Philips van) 78 206 328 aan 214 324 399 364 401 Boyens (Gijsbrecht) Brabant (Joanna van). Brantwijck (Anna van) Bras (Mathijs) Brederode (de heer van), Heer van IJsselstein Caen (Melchior) Cahier (A. J.) professor het Seminarie Hageveld Cambier (de erfgenamen van Jacobus) Camerling (Nicolaes), raads heer 367 (n. 4) Cammaker (Neeltgen) 356 Cammen (Johan van der), lieutenant (Jhr. Johan van der), rekenmeester 409 Campingius (Rudolph) 383 Capella Capellen] (Aechte de) [Agatha] 351 (Annetje de) 351 In. 2) (Mr. Cornells van der) 319 en 35° van IJsselstein198 Brederode (Erasmus van) 346 (n) bladz. Bosch (Cornelis) 267 (n.) (Arnoult du)10 (Jan du) [van den Bossche] 2- en 7 van Breen (de wed. van Daniël van) 400 Breul (de wed. van Mr. Martin van den), stalmeester van den Prins409 Brieg (Margaretha van), gema lin van Hertog Albrecht .56 e. v. Brouaert (Thomas), thesaurier van Prins Frederik Hendrik. 407 Browne (Eduart)407 Brugge (Hans), „scrijver van de guarde van de Prince van Orangne’344 Brugge (Lodewijk van), Heer van Gruithuizen 76 en 206 Brugge (Wouter van) 141 (n. 1) Bruhesen (Frans van). (Johan van) Brunincx (Bartholomeus) Brunswijk (Elisabeth van) Bruijn (Cornelis de) Bruijnendr. (Nijesgen). Burch (Adriaan van der) 359 (n. 3) (Boudewijn van der), schoenmaker 359 (n. 3) (Jacob Adriaensz. van der), burgemeester van ’s-Gravenhage. 359 (Jan Jacobsz. van der)399 (Machtelt van der) 359 [Borch] (Pieter van der) 350 en 411 Burgh (Huijbert van der) 214 (Jacobus van den 211 en 214 Buuren ide erfgen. van Balt hazar van) Buyes (Mr. Jan Claesz.) Buys (Aechgen Anthoenis) (Jan). Bye (Cornelia de) (Joost Jacobsz. de), procureur (Philips du), Heer Maasdam Bossche [van der Bosch) (Phi lips en Arent du) Boschuijsen (Elisabeth Chris- pijnsdr. van)402 Boudewijn Willemsz., notaris. 370 Boudewijns (Johanna). 400 Bouillon (Willem) 269 en 281 Bouman (Margarita Gijsbertsdr.) 407 Bourbon (Isabella van) Bourchet [Boursset] (Jan) Bourgondië (Margaretha van) Bouvrie (Mr. Jan de la) Bouwensz. [Boudijnsz.] (Jan), notaris en griffier der Staten van Holland 80 en 159 (66) Bouwmeester (Mej. J.) 209, 213 en 215 345 40 4°5 310

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 490