474 8 35° n n If 351 351 351 400 373 )f V Cools rector en van 323 394 213 341 63 322 383 383 333 79 206 4°7 88 4°8 Cornelisdr. (Machtelt) 408 (Maritgen), moeder van St. Elisabeth klooster. Corneliszn. (Gerrit). (de huisvrouw van Heijndrik), sloot- maecker 344 19 345 en 375 94 bladz. Clusis [van der Cluis] (Huber- tus de), Heer van Waderen, Weer-t, Aalst en Dommelen. 298 Cocq (Mr. Willem de) 352(0.2) 372(n-2) 366 209 277 210 bladz. Capella (Mr. Cornells van der), procureur 350 (n. 2) (Geertruyt de) (Lysbeth de) (Pieter de) Capellen (Jan van der), deur waarder 344 (Pieter van der) 305, 352 Carlier (Nicolaas), rentmeester van Schieland Carolus Borromeus, (Zusters van den Heiligen) Caron (Nicolaas) Castre (heer van) Cauchius [van CuyckJ (Balerius) Causenszoon (Mr. Jan) Charolois (Karel van) Chesne (Louis de) Chys (Anna van der) 404 en 406 Claech (Jan Claesz. de) 321 (n. 2) 348 324 4°5 359 Claes Aerntsz., notaris Claes Pietersz., notaris Claesdr. (Margarita) (Trijntgen). Claesz. (Cornelis), schilder 169 (n.) 93 en 173 (n.) 102 (Cosmas), baljuw van Spanbroek, notaris te Obdam 323 (Maerten), schoolmeester Oudewater Claeszoon (Pieter), verwer Clercq (Mr. Cornelis le) Cleuting (Nicolaas) Cleve (Margaretha van) Cloetenius (Mr. Garbrant) Cloetingen (Johannes) Cloot (Isaac en David van der)210 (Johan van der). 210 (Johan van der) de Jonge. 210 (Johannes Adriaan van der> 210 (Johan en David van der). 214 Clootwijck (Johanna van) 407 Clout (Anna Maria van) 409 Coebel (Dirck). Coenraets (Anna) Colerus (Johannes) Collen (Mr. Cornelis van) Collerius (Ds.) Colster (Neeltgen Heyndricxdr. van) Comans (de wed. van Aelbert Cornelisz), burgemees ter van Alckmaer 405 (Jan Willemsz), commies 402 Maria, Willem, Jacob, Jan, Cornelia, Catha rina, Anna en Christina 402 Comene (Colairt van), Heer van der Ruwerschure196 Coolhaas334 Coolhem (Mr. Andries van', or ganist van de St. Ja- cobskerk352 (de wed. van Claes Jansz. van) 353 (n. 2) (Floris van) 331, 340 en 352 (Heijnrick van) 353 (Jan van)353 (Cornelis) 310, 322, 337 en 354 (Joost, Lieven en Maerten)354 (n. 4) Coornhert (Dirck) 312 (n.) (Frans Volkaertsz 312 Coppens (Cornelis), tapijtwerker te Delft121 en 179 Coppier van Culenborch (Catha rina) Coppins (Giellis). Corbeels (Cornelia)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 491