475 4°2 D. 9 4°5 Criep 32° (n.) 282 V n 356 (n3) Willemsz.), 356 en 364 357 (Salomon) (Willem Gerrit) 263, 265 (Mr. Joost) 319, 320 en 355 356 (Jan Joostenz. van) 356 (n) (Joost van)356 (Willem van)59 n Deelen (Hendrik van). bladz. Cromstrijen (Maria Maertensdr. van) - Culenborch (Agatha van), Vrouwe van Raephorst van 401 van Danckaertsz. (Johan Rheijn- bouti 332 en 357 (Zie 00k op Reijnbouts). Danckers (Perro Adriani alias). 382 Daniëlsdr. (Commertgen) 402 Dedel (de erfgen. van den burgemeester) 267 (n.) Dedel (Jan Hudde) 265, 267 (n) en 278 268 403 Culenborg (de Heer van) 190 Culenburch (Henrica van) 400 Cuijlènburg (Margaretha van) 166 (n. 84) 349 357 357 (n. 3) 349 357 Cuyl (Alijt Jansdr. van) (Jan van) Cuyp (Frans) (Mr. Claes) (Claes Jacobsz.). (Adriaen procureur (Anna). (Frans) 322, 356, 357, 364 (n. 4) en 372 (Maria)364 (de wed. van Willem Pietersz.) 356 (n. 2) (Mr. Willem', pensionaris van Delft 356 (n. 3) Crimpen (Mr. Dirck Adriaensz. van(329 en 387 Croel van Hasselt (Jan Arentsz.) 396 Croeser (Johanna)403 Croix (Andries de la), kapi tein van de Mineurs 365 282 267 Delft (Cornells Jansz. van). 359 (Mr. Frans van) 321 (n.) Deventer (Dr. Hendrik van) 255 Dael (Mevrouw van den) Daelman (de wed. van doctor Anthonis) Dalen (de curateurs van Sacha- riasWillemsz. van), timmerman 210 Dalles Guillaume)357 Dam (de wed. van D. van). 281 Danckaerts (Johan)346 (Pieter Reijnboutl 357 (n- 4) (Sebastiaan Reijn- bout) 357 (n. 4) en 278 (n.) (Salomon). 278 (n.) (Hermanus van) Delff (Hermardus de 1 bladz. Corneliszn. (Huych) biervoerder 331 (Mr.Thomas), notaris 355 Cornets de Groot (Mr. Hugo) 277 Cort (Jan)321 (n.) (Jannitgen Florisdr. de) 405 Cortewille (Philips van) 332 (n 3) Corvinck (Cathrijne Heyn- driksdr.) 355 (Mr. Cornelis), secre taris van Naaldwijk 354 en 355 (n. 2) Coulster (Jan van) V M VV lllClil ViUll Couwenhoven (Geertruyd Fransdr. van) 356 (Jacob van) 362 (Soetgen van). 367 Crans (Bernardine), wed. Toch- arkel Crasco (Andries), „franchoysche schoolmeester”406 Crequi (Hector de) 2 Creton (Gillis van), Heer Holtsbeke Criep (Adriaen), „conchierge het logyse van zijn Excellentie op ’t Hof”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 492