E. 476 (Joris), en 399 98 w M n v V (Mr. Maerten) (Simon) (Mr. Willem 1 (Jannetgen) (Lysbeth) (Johan) (Nicolaes) overste Dorpe (Jeronimus van den) bladz Deijm (Claes), schipper 359 M (Cornells Dircxszoon) 351 en 391 359 359 3J9 en 359 Dierquens (de wed. van den Baljuw) 267 (n.) (Catharina Maria) 269 (Johannes en Catha rina) 278 (n.) 269 2I4 Diert (Pieter), notaris. 173 (n. 104) van Melissant. (Douairière). Dircks (Mr. Gijsbrecht) Dircxd1-. (Catharina) V bladz. Doublet (Joris), ontvanger generaal241 en 253 Doublet (Franchois), commis saris van de Monsteringe en wagenmeester-generaal 406 Doublet (Philips), eerste mees ter van de Rekeningen en ontvanger-generaal 367 (n. 4) en 406 Doudijn (Jan) 168 (n. 90) Drolshagen (Dr. Johannes). 383 Droulé (Anna Elisabeth). 212 Drijffhout (de erfgen. van Willem)214 Duvenvoorde (Jkvr. Aernt van) 377 (Jhr. Johan van), Heer van Warmont, admi raal enz367 (n. 4) Duvenvoorde (Margareta van) 403 en 407 (Willem van), „camerlinc” 147 (n. 29) Duyn (de wed. van Jhr Adam van der)406 Duyn (Willem Joostz. van der) 400 Dijcke (Mr. Pieter van den), „doctoer in medecinen” 345 Edward IV, Koning van Enge land Eeuwsum (Anna van,. 28 321 398 388 .388 Dircxsz. (Jaspar), cleermaker344 Doedesz. (Mr. Gerrit) 322 Does (de huisvrouw van Mr. Dirck van der), commies ter Camere van de Thesaurie en de Rekeningen der Ver- eenigde Nederlanden 398 cn 404 Does (Henrick Baerntss van der), schoolmeester te Wate ringen) 401 Does (Steven van der), Heer van Noordwijk404 Does (Wigbold van der), Heer van Noordwijk277 Doorne (WillemCornelisz van) 409 Dorp (Jhr. Aelbert Jan van) 399 (Arend van) Heer van Teemsche, Maasdam en Middelharnis I en 344 Dorp (Jacob van) 340 en 360 (Josina, Margaretha Anna van)2 (Willem van) 360 (Jhr. Willem van', 399 80 4°4 Eeuwijck (Mr. Gijsbrecht van). 323 Egberts (Alijt en Jannetjen) 360 (Anthonis), notaris 319, 320, 348 en 360 Egmond (Floris van) 93 (Jan van)78 en 187 (Willem van) 196 Egmondt (Franchoyse en Sa bina van). 376 (n. 4) Egmondt (Dirck Pietersz. van). 328 (Arent Cornelisz van). 323 (Eleonora van), Gravinne vanHont- kercke 345 en 376 (Magdalena van) 267

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1902 | | pagina 493